Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ερατεινή, 18 Μαρτίου 2019, 17.30 – 20.30, Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ερατεινή!

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, 17.30 – 20.30
Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής