Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 26 Ιουλίου 2016, 10.00 και 10.30, Άμφισσα

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

26 Ιουλίου 2016, Τρίτη, 10.00 και 10.30
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση της 25ης Συνεδρίασης>

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση της 26ης Συνεδρίασης>

ddelfon