Μουσική βραδιά με Στάθη Φλώρο – Φάνη Καραγεώργο – Στάθη Λίβα, 9 και 10 Μαρτίου 2019, 22.00, «Αριστογεύσεις», Άμφισσα

Μουσική βραδιά
με Στάθη Φλώρο – Φάνη Καραγεώργο – Στάθη Λίβα

Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαρτίου 2019, 22.00
«Αριστογεύσεις», Άμφισσα