Έντεχνη – ροκ μουσική από τους By the Sea, 29 Ιουλίου 2016, 22.00, «Vento», Ερατεινή

Έντεχνη – ροκ μουσική από τους By the Sea

29 Ιουλίου 2016, Παρασκευή, 22.00
«Cafe Bistro Vento», Ερατεινή, τηλ. 2266031605

294