Παιδική εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου, 28 Ιουλίου 2016, 19.30, Πλατεία Ηρώων

Παιδική εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου

28 Ιουλίου 2016, Πέμπτη, 19.30
Πλατεία Ηρώων (Επάνω Πλατεία), Ευπάλιο

289