Γνωριμία με το πρόγραμμα HOPEgenesis, 6 Μαρτίου 2019, 11.00, Δημoτική Αίθουσα Μαυρολιθαρίου

Γνωριμία με το πρόγραμμα HOPEgenesis

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 11.00
Δημoτική Αίθουσα Μαυρολιθαρίου