Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 5 Μαρτίου 2019, 10.00, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, 10.00
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

Θέμα συζήτησης:
Έγκριση υποβολής αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δήμο Δελφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212Α’/18.12.2018). (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών.)

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση >