Διήμερη περιοδεία του Δημήτρη Αναγνωστάκη (υποψήφιος περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας) στη Φωκίδα, 5 – 6 Μαρτίου 2019

Διήμερη περιοδεία του Δημήτρη Αναγνωστάκη στη Φωκίδα
(υποψήφιος περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας)

Τρίτη 5 – Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019