Χορός του Συλλόγου Ερατεινής Α.ΤΕ.ΠΟ., 2 Μαρτίου 2019, 20.00, Κατάστημα «Ρεκούτης», Παραλία Τολοφώνας

Χορός του Συλλόγου Ερατεινής Α.ΤΕ.ΠΟ.

Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, 20.00
Κατάστημα «Ρεκούτης», Παραλία Τολοφώνας