Προκηρύχθηκε η δράση «Προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας», υποβολή αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου – 22 Μαρτίου 2019

Προκηρύχθηκε η δράση «Προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»

υποβολή αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου – 22 Μαρτίου 2019 

Η ενίσχυση παρέχεται ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος και τα πρόσθετα κόστη που επέρχονται με την εφαρμογή δεσμεύσεων που συμβάλλουν στη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του ελαιώνα, όπως η τήρηση του ύψους των ελαιόδεντρων άνω των 4 μέτρων, η τήρηση της πυκνότητας φύτευσης μεταξύ 80 και 250 δέντρων ανά εκτάριο, η απαγόρευση ενεργειών ανανέωσης δέντρων (όπως αυστηρό κλάδεμα, σύντμηση βραχιόνων ή καρατόμηση) και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των παραδοσιακών αναχωμάτων (τράφια) με την εφαρμογή χειρωνακτικής ζιζανιοκτονίας. Επίσης, οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικό ψεκασμό των ΔΑΟΚ ή εναλλακτικά να εφαρμόζουν στα αγροτεμάχια τους σύστημα βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008.

Σε ποιους απευθύνεται

Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες αυτών που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αναφέρονται στο κείμενο της Πρόσκλησης (Κεφάλαιο 3.1.1).

Περίοδος υποβολής

Από 25/2/2019 έως 22/3/2019.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται εδώ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης εδώ. Εγχειρίδια Οδηγιών υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους ανωτέρω ιστότοπους.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτεμάχια τα οποία είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου για το έτος 2018 με την επιλέξιμη για τη δράση δενδρώδη καλλιέργεια, η οποία είναι η ελιά και βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης. Συγκεκριμένα:

 • Στο Δήμο Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας:
  • Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας και Τοπικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου, Αγίου Κωνσταντίνου, Δροσοχωρίου, Ελαιώνος, Σερνικακίου και Προσηλίου της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας
  • Δημοτική Κοινότητα Ιτέας και Τοπική Κοινότητα Κίρρας της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας
  • Δημοτική Κοινότητα Δελφών και Τοπική Κοινότητα Χρισσού της Δημοτικής Ενότητας Δελφών
 • στο Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας:
  • Δημοτική Ενότητα Αράχοβας.

Όροι και προϋποθέσεις

Προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου για το έτος 2018, με την επιλέξιμη για τη δράση δενδρώδη καλλιέργεια (ελιά)
 • να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.

Τι χρηματοδοτείται

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

 • την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν και
 • το πρόσθετο κόστος, που συνίσταται στο κόστος εφαρμογής χειρωνακτικής ζιζανιοκτονίας στα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια) χωρίς χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (π.χ. φρέζας) και χωρίς άροση.

Προϋπολογισμός

7.100.000 ευρώ

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/δράση-1012-προστασία-παραδοσιακού-ελαιώνα-άμφισσας

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/xorotajian
Διεύθυνση: Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη 19, 115 32 Αθήνα
Μιχάλης Γκιλάκης, τηλ. 210 2128182, pasku060@minagric.gr
Γεράσιμος Δενδρινός, 210 2128209, pasku024@minagric.gr
Ζωή Αρσενίου, 210 2128161, zarseniou@minagric.gr

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.pde.gov.gr/gr/perifereia/organotiki-domi/genikes-dieuthunseis/gdpaok/dao.html

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
Διεύθυνση: Γιδογιάννου 31, 331 00 Άμφισσα
τηλ. 2265350545, φαξ 2265350550

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
Διεύθυνση: Φίλωνος 35-39, 321 31 Λιβαδειά
τηλ22613 50153, Φαξ 22610 21758