Φωτογραφίες από την εφηβική Κατασκήνωση Αστρονομίας στο Κτήμα Κλέτσα (Γραβιά)

 Φωτογραφίες από την εφηβική Κατασκήνωση Αστρονομίας
στο Κτήμα Κλέτσα (Γραβιά)

18 – 23 Ιουλίου 2016