Εθελοντική Αιμοδοσία στο Καστράκι, 24 Φεβρουαρίου 2019, 8.30 – 13.30

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Καστράκι!

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, 8.30 – 13.30