Πάρτι Μασκέ της νεολαίας της Αρτοτίνας, 23 Φεβρουαρίου 2019, 22.00, Αθήνα

Πάρτι Μασκέ της νεολαίας της Αρτοτίνας

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019, 22.00
«Rock Bar Silver Spurs», Ευφράνορος 22-24, Παγκράτι, Αθήνα