Επίσκεψη του Λυκείου Ελληνίδων Φωκίδας στο Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού, 23 Φεβρουαρίου 2019, αναχώρηση από Ερατεινή: 8.30

Επίσκεψη του Λυκείου Ελληνίδων Φωκίδας
στο Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019
αναχώρηση από Ερατεινή: 8.30