Παρουσίαση του βιβλίου «Θύμησες από το ιστορικό Χρισσό» της Άννας Σταφιδά, 30 Ιουλίου 2016, 19.30, Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού

Παρουσίαση του βιβλίου 
«Θύμησες από το ιστορικό Χρισσό» της Άννας Σταφιδά

30 Ιουλίου 2016, Σάββατο, 19.30
Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού

301