Έκθεση «Ελλάδα – Αυστρία: Η τέχνη της Προσωπογραφίας», 25 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2016, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, 25 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2016, Δελφοί

«Η Αυστρία στην καρδιά της Ελλάδας»

ημερίδα
25 Ιουλίου 2016, Δευτέρα, 9.00
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

έκθεση «Η Τέχνη της Προσωπογραφίας»
25 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2016, ώρες λειτουργίας του Μουσείου
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
εγκαίνια: 25 Ιουλίου 2016, Δευτέρα, 18.30

324