Μουσικό μεσημέρι με Έλενα Δεληχρήστου – Θανάση Κατσουλιέρη – Χρήστο Δασκαλόπουλο, Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019, 14.30, «Μπρίκι», Γαλαξείδι

Μουσικό μεσημέρι
με Έλενα Δεληχρήστου – Θανάση Κατσουλιέρη – Χρήστο Δασκαλόπουλο

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019, 14.30
«Μπρίκι», Γαλαξείδι