Το Αλευρομουτζούρωμα του Γαλαξειδίου σε εκπομπή της ΕΡΤ το 1987

Το Αλευρομουτζούρωμα του Γαλαξειδίου
σε εκπομπή της ΕΡΤ το 1987