Κοπή Πίτας και Εκλογική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Φωκικών Μελετών, 17 Φεβρουαρίου 2019, 10.30, Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Κοπή Πίτας και Εκλογική Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας Φωκικών Μελετών

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019, 10.30
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΩΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ. Σ. της Εταιρείας Φωκικών Μελετών αφού έλαβε υπόψη του:
α) Το άρθρο 25 του καταστατικού της Ε.Φ.Μ. «Αρχαιρεσίαι»
β) Την απόφαση Νο 01/2019 του Δ.Σ. της Ε.Φ.Μ., περί προκηρύξεως των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. την 17η Φεβρουαρίου 2019
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι
Εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας Φωκικών Μελετών την 17η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή και από ώρα 11.00 έως 13.00.
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
Τα μέλη της Εταιρείας Φωκικών Μελετών σε Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών (Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα), με θέμα την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. της Ε.Φ.Μ.
Δηλώσεις υποψηφιότητος μέχρι την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 (τηλ. προέδρου 6983 523614)
Θα προηγηθούν:
Απολογισμός πεπραγμένων 2017 – 2018
Οικονομική πορεία της Εταιρείας
Επίσης θα προηγηθεί όλων των ανωτέρω κοπή της βασιλόπιτας της Εταιρείας 10.30

Υπενθυμίζεται σε όλα τα μέλη ότι δικαίωμα ψήφου έχουν εφόσον εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους ακόμα και την ίδια ημέρα πριν τις εκλογές.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Μ.