Μουσική βραδιά με την Άδα Σεραϊδάρη (φωνή) και τον Π. Μουρατίδη (πιάνο), 8 Φεβρουαρίου 2019, 22.00, «Μεγάλο Καφενείο», Άμφισσα

Μουσική βραδιά
με την Άδα Σεραϊδάρη (φωνή) και τον Π. Μουρατίδη (πιάνο)

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, 22.00
«Μεγάλο Καφενείο», Άμφισσα