Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου Κροκυλείου

Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου Κροκυλείου

επίσκεψη – ξενάγηση μετά από συνεννόηση
τηλ. 6974158739 (Κώστας Αυγερόπουλος)

περισσότερες πληροφορίες:
www.krokilio.gr/el/static/museum