Εθελοντική Αιμοδοσία στο Δροσοχώρι, 24 Ιουλίου 2016, 11.00 – 13.00

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Δροσοχώρι!

24 Ιουλίου 2016, Κυριακή, 11.00 – 13.00
Κοινοτικό Γραφείο Δροσοχωρίου

309