Κοπή Πίτας του Συλλόγου Γυναικών Γαλαξειδίου, 3 Φεβρουαρίου 2019, 19.00, «Το Καφφενείο», Γαλαξείδι

Κοπή Πίτας του Συλλόγου Γυναικών Γαλαξειδίου

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019, 19.00
«Το Καφφενείο», Γαλαξείδι