Κοπή της Πίτας των «Φίλων της Κίρρας», με ζωντανή λαϊκή – ρεμπέτικη μουσική, 2 Φεβρουαρίου 2019, 20.30, «Κάβειρος», Κίρρα

Κοπή της Πίτας των «Φίλων της Κίρρας»

με ζωντανή λαϊκή – ρεμπέτικη μουσική

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019, 20.30
«Κάβειρος», Κίρρα