Ενημερωτική εκδήλωση της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας για γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 30 Ιανουαρίου 2019, 18.00, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Ενημερωτική εκδήλωση
της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας
για γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, 18.00
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας (ισόγειο), Πλατεία Ησαΐα