Εθελοντική Αμοδοσία στη Γραβιά, 22 Ιανουαρίου 2019, 17.30 – 20.00, Πολιτιστικό Κέντρο Γραβιάς

Εθελοντική Αμοδοσία στη Γραβιά!

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, 17.30 – 20.00
Πολιτιστικό Κέντρο Γραβιάς