Πάρτι της Γ’ Λυκείου Γαλαξειδίου, 18 Ιανουαρίου 2018, 22.30, «Μέλυδρον», Γαλαξείδι

Πάρτι της Γ’ Λυκείου Γαλαξειδίου

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2018, 22.30
«Μέλυδρον», Γαλαξείδι