Κοπή Πίτας Τοπικής Κοινότητας Βουνιχώρας – Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας, 13 Ιανουαρίου 2019, 19.30, Αίθουσα Εκδηλώσεων Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας

Κοπή Πίτας 
Τοπικής Κοινότητας Βουνιχώρας – Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, 19.30
Αίθουσα Εκδηλώσεων Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας