Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας, 28 Ιουλίου 2017: Άμφισσα – Ερατεινή

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

28 Ιουλίου 2017, Παρασκευή

9.00 – 20.00: Άμφισσα, Γραφεία Κ.Μ.Ψ.Υ., Εθνικής Αντιστάσεως 13

10.00 – 14.00: Ερατεινή, Περιφερειακό Ιατρείο

kinitimonada