Παραμονή και Πρωτοχρονιά με τη ντι τζέι Χριστίνα Κομοντάκη, «Το Καφφενείο», Γαλαξείδι

Παραμονή και Πρωτοχρονιά με τη ντι τζέι Χριστίνα Κομοντάκη

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 και Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019
«Το Καφφενείο», Γαλαξείδι, τηλ. 2265041315