Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Ταβέρνα «Μούκας» (Ιτέα), 31 Δεκεμβρίου 2018

Παραμονή Πρωτοχρονιάς
στην Ταβέρνα «Μούκας» (Ιτέα)

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018