Χορός του Αθλητικού Συλλόγου Τολοφώνας – Ερατεινής, με ζωντανή μουσική, 27 Δεκεμβρίου 2018, 20.00, Αίθουσα «Rubis – Κατίνα», Ερατεινή

Χορός του Αθλητικού Συλλόγου Τολοφώνας – Ερατεινής

με ζωντανή μουσική

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018, 20.00
Αίθουσα «Rubis – Κατίνα», Ερατεινή