Δείπνο Παραμονής Χριστουγέννων στο Εστιατόριο «Επίκουρος» (Δελφοί), 24 Δεκεμβρίου 2018

Δείπνο Παραμονής Χριστουγέννων
στο Εστιατόριο «Επίκουρος» (Δελφοί)

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018