Χριστουγεννιάτικος Χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερατεινής, 22 Δεκεμβρίου 2018, 20.30, Εστιατόριο «Κατίνα», Ερατεινή

Χριστουγεννιάτικος Χορός
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερατεινής

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018, 20.30
Εστιατόριο «Κατίνα», Ερατεινή