Λεωφορείο από Αγία Ευθυμία για μπάνιο σε Ιτέα – Κίρρα, 30 Ιουλίου – 20 Αυγούστου 2016, κάθε μέρα

Λεωφορείο από Αγία Ευθυμία για μπάνιο σε Ιτέα – Κίρρα

30 Ιουλίου – 20 Αυγούστου 2016, κάθε μέρα
15.00 από Αγία Ευθυμία – 18.30 από Κίρρα

διοργάνωση: Σύλλογος Αγιοευθυμιωτών

Layout 1