Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας, 14 – 31 Δεκεμβρίου 2018

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 
στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας

14 – 31 Δεκεμβρίου 2018