Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση στην Πλατεία Επταλόφου, 20 Δεκεμβρίου 2018, 20.00

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
στην Πλατεία Επταλόφου

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, 20.00