Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας, 19 Δεκεμβρίου 2018, 19.00, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, 19.00
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας