Τα Λυκόπουλα του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ιτέας αναζητούν τη συνταγή του μαγικού φίλτρου  για το φτιάξιμο του ελιξιρίου των Χριστουγέννων, 9 Δεκεμβρίου 2018, 11.00 – 13.00

Τα Λυκόπουλα του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ιτέας
αναζητούν τη συνταγή του μαγικού φίλτρου 
για το φτιάξιμο του ελιξιρίου των Χριστουγέννων!

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, 11.00 – 13.00