«Στήνουμε το Δέντρο της Αγάπης – Φέρνουμε Τρόφιμα», 9 Δεκεμβρίου 2018, 10.30 – 13.30, Πλατεία Καρυάς, Ευπάλιο

Στήνουμε το Δέντρο της Αγάπης – Φέρνουμε Τρόφιμα

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, 10.30 – 13.30
Πλατεία Καρυάς, Ευπάλιο