Γλέντι του Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας, με παραδοσιακή ορχήστρα, 8 Δεκεμβρίου 2018, 21.00, Ταβέρνα «Φασίτσας», Άμφισσα

Γλέντι του Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας
με παραδοσιακή ορχήστρα

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, 21.00
Ταβέρνα «Φασίτσας», Άμφισσα