Ομαδική Έκθεση Εικαστικών Τεχνών, 23 Ιουλίου – 27 Αυγούστου 2016, 20.30 – 22.30, Μαραθιάς

Ομαδική Έκθεση Εικαστικών Τεχνών

23 Ιουλίου – 27 Αυγούστου 2016, 20.30 – 22.30
εγκαίνια: 23 Ιουλίου 2016, Σάββατο, 20.30
Μαραθιάς

334