Αφήγηση παραμυθιού στο Βιβλιοπωλείο «Δομή» (Ιτέα), 7 Δεκεμβρίου 2018, 18.30

Αφήγηση παραμυθιού στο Βιβλιοπωλείο «Δομή»

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, 18.30
Μεταμορφώσεως 10, Ιτέα, τηλ. 2265032140