Εκδηλώσεις στην Πολύδροσο, 8 – 30 Δεκεμβρίου 2018

Εκδηλώσεις στην Πολύδροσο

8 – 30 Δεκεμβρίου 2018

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του Συλλόγου Νέων Πολυδρόσου
22 – 30 Δεκεμβρίου 2018, 10.00 – 14.00 και 16.00 – 20.00
στις 25 Δεκεμβρίου 2018: 10.00 – 14.00
50 μ. από την Κεντρική Πλατεία Πολυδρόσου