Παρουσίαση των εργασιών των καταρτιζομένων του Δημόσιου ΙΕΚ Άμφισσας της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων», 21 Ιουλίου 2016, 19.30, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Παρουσίαση των εργασιών
των καταρτιζομένων του Δημόσιου ΙΕΚ Άμφισσας
της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων» 

21 Ιουλίου 2016, Πέμπτη, 19.30
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών