Εστιατόριο – Μπαρ «Base 89» (Ιτέα), ανοιχτά: κάθε μέρα, 8.00 – 23.30, κουζίνα: κάθε μέρα, 18.00 – 24.00 και σαββατοκύριακο από 13.00, ντελίβερι: κάθε μέρα, 18.00 – 23.30

Εστιατόριο – Μπαρ «Base 89»

28ης Οκτωβρίου 89, Ιτέα, τηλ. 2265035375

ανοιχτά: κάθε μέρα, 8.00 – 23.30
κουζίνα: κάθε μέρα, 18.00 – 23.30, σαββατοκύριακο από 13.00
ντελίβερι: κάθε μέρα, 18.00 – 24.00

www.zofokida.gr/base89