Εικαστικό Εργαστήρι για Παιδιά, 21 Ιουλίου 2016, 19.00, έξω από το «Μικρό Μπαράκι», Παραλία Ερατεινής

Εικαστικό Εργαστήρι για Παιδιά

21 Ιουλίου 2016, Πέμπτη, 19.00
έξω από το «Μικρό Μπαράκι», Παραλία Ερατεινής

διοργάνωση:
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας
Σύλλογος Γυναικών Ερατεινής
Πολιτιστικός Σύλλογος Ερατεινής

342