Περίπατος στο περιαστικό Γαλαξείδι (αρχαίο ταφικό μνημείο του Λοκρού – Μύλος), 25 Νοεμβρίου 2018, 12.00

Περίπατος στο περιαστικό Γαλαξείδι

αρχαίο ταφικό μνημείο του Λοκρού – Μύλος

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018,
συνάντηση: 12.00, Πλατεία Μάμα