Μεσημέρι με ζωντανή μουσική, εκδήλωση της Γ’ Λυκείου Γαλαξειδίου, 25 Νοεμβρίου 2018, 14.30, «Μπρίκι», Γαλαξείδι

Μεσημέρι με ζωντανή μουσική!

εκδήλωση της Γ’ Λυκείου Γαλαξειδίου

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018, 14.30
«Μπρίκι», Γαλαξείδι