Εκδήλωση της ΝΟ.Δ.Ε. Φωκίδας της Νέας Δημοκρατίας με ομιλητή τον Χρήστο Σταϊκούρα, 23 Νοεμβρίου 2018, 19.00, Ξενοδοχείο «Αμαλία», Δελφοί

Εκδήλωση της ΝΟ.Δ.Ε. Φωκίδας της Νέας Δημοκρατίας
με ομιλητή τον Χρήστο Σταϊκούρα

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, 19.00
Ξενοδοχείο «Αμαλία», Δελφοί